• Назва документа дозвільного характеру
  • дозвіл на виконання топографо-геодезичних робіт.
 • Перелік документів, які повинен надати заявник
  • програма робіт;
  • акт вишукувальної організації із зазначеним обсягом вишукувальних робіт, номенклатурою необхідних планшетів та картограмою вишукувань;
  • та один із нижчеперелічених документів:
   • угода з власником земельної ділянки або погодження із землекористувачем;
   • документ, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою;
   • рішення КМР;
   • розпорядження КМДА;
   • технічні умови;
   • містобудівні умови та обмеження;
   • вимоги до забудови земельної ділянки;
   • будівельний паспорт;
   • завдання на проектування;
   • технічне завдання.
 • Вимоги до оформлення документів, які надає заявник
  • документи надаються через Єдиний дозвільний центр м. Києва в повній комплектації, структуровані та згруповані для зручного опрацювання компетентними особами.
 • Перелік підстав для:
  • відмови у прийнятті документів у заявника;
  • відмови у розгляді документів, наданих заявником;
  • відмови у видачі документів дозвільного характеру;
   1. надання неповного пакету документів (необхідних для отримання дозволу на виконання топографо-геодезичних робіт) перелічених у п.2 даної структури стандартів;
   2. виявлення в документах недостовірних відомостей;
   3. невідповідність поданих документів встановленим вимогам.
 • Термін розгляду заяви та надання документа дозвільного характеру
  • 10 робочих днів з дня реєстрації заяви.
 • Вартість надання послуг з підготовки та видачі документа дозвільного характеру
  • безоплатно.
 • Термін дії документа дозвільного характеру
  • 1 рік.
 • Склад і послідовність дій одержувача та дозвільного органу, опис етапів надання послуг
  • одержувач, юридична особа надає в Єдиний дозвільний центр м. Києва , перелік документів яких вказаний в п. 2 даної структури стандартів;
  • представник Головного управління протягом 10 робочих днів надає дозвільний документ.
 • Порядок припинення дії та анулювання документа дозвільного характеру
  • у встановленому законодавством порядку.
 • Режим роботи дозвільного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації тощо
  • прийом заяв і документів на отримання дозволів здійснюється Державним адміністратором – щоденно (в робочі дні);
 • Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту
  • у встановленому законодавством порядку.
 • Результат
  • дозвіл на виконання топографо-геодезичних робіт.

 

 

  Нормативно-правові акти

  Контакти, телефони

Адреса Департаменту містобудування та архітектури:
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 32
Телефони Call-центру: (044) 1551 (зі стаціонарного),
205-73-37 (з мобільного)